PenterepMail

Download

PenterepMail si můžete stáhnout ve formě .ova souboru, který je určený pro import do virualizačních nástrojů, jako je Oracle VirtualBox, nebo VMware
Download PenterepMail (v1.4)

Changelog

v1.4 Přiložena zranitelná mobilní aplikace pro Android, opraveno několik chyb
v1.3 Upraveno získávání IP adresy, upraveno zobrazování chyb, přidána podpora wrapperu expect, upraveny některé stránky
v1.2 Opraveny funkční chyby, upraveny zranitelnosti, opraven reset mailových služeb, upraveno spouštění služeb při startu
v1.1 Opraveny funkční chyby, upravena grafika, API pro mobilní aplikaci, nové zranitelnosti, možnost resetu mailových služeb
v1.0 Nakonfigurován DNS server, POP3, IMAP, SMTP, odinstalováno GUI a grafické nástroje, opraven souběh více síťovek, rozběhnuty websockety přes SSL, a mnoho dalších drobných úprav.
v0.9 Přidány nové jazykové mutace, zpřístupněno SMTP, zakomponováno několik drobných změn a oprav.
v0.8-beta První beta verze, u které běží webová aplikace nad velmi starým serverem převzatým z projektu Bee Bug.