FAQ

Odpovědi na často kladené dotazy

Platforma Penterep

Platforma Penterep je framework pro (bezpečnostní) testování, který testera provádí krok za krokem jednotlivými testovacími případy na základě definovaných kontrolních seznamů (checklistů). Tester pro provedení úkolu vždy zaeviduje výsledek testu, na základě čehož se přizpůsobují další kroky, které bude potřeba vykonat. K jednotlivým nálezům se výběrem přiřazují nalezené zranitelnosti z bohaté znalostní báze, která je součástí platformy.

Penterep podporuje týmovou spolupráci, díky které může na jednom projektu současně pracovat více testerů, kteří mají v reálném čase přehled o tom, které testovací případě jsou již provedeny, a které na vykonání teprve čekaní.

Po dokončení testu je platforma schopna vyexportovat závěrečnou zprávu s jednotlivými nálezy, která je doplněna o informace z vestavěné znalostní báze a o přílohy, které tester uložil do systému během testování. Tvorba závěrečných zpráv je díky tomu otázkou jednoho kliknutí.

V případě týmové spolupráce není potřeba závěrečnou zprávu exportovat a předávat pracovníkům zodpovědným za provedení nápravy. Tito pracovníci totiž vidí všechny nálezy přímo v systému, kde je mohou i komentovat, nebo je po provedené nápravě mohou vracet testerům k provedení retestu.

Platforma Penterep vám zajistí, že během testování nevynecháte žádný důležitý krok. Díky kontrolním seznamům, které obsahují detailní návody, jak každý jednotlivý testovací případ provést, budou navíc schopni provést bezpečnostní test i méně zkušení testeři. Platforma vám pomůže vnést do testování řád a díky tomu, že budete mít vše na jednom místě (checklisty, nálezy, poznámky, přílohy) vám umožní udržet během testování pořádek ve všech podkladech.

Pokud již nyní testování provádíte, jistě oceníte možnost týmové spolupráce, kdy na jednom projektu může současně pracovat více testerů, který mají v reálném čase přehled o tom, co je již hotové, a co na dokončení teprve čeká. Týmová spolupráce vám navíc umožní zapojit do projektů i pracovníky, kteří budou zodpovědí za opravu jednotlivých nálezů. Ti budou také moci přímo prostřednictvím platformy Penterep diskutovat s testery jednotlivé nálezy. Platforma těmto pracovníkům umožní zaevidování provedené opravy, na jejímž základě mohou testeři rovnou provádět retest. Do týmu můžete zapojit také manažery, kteří budou mít v reálném čase přehled o postupu testování a o pracovní vytíženosti jednotlivých pracovníků.

Platforma Penterep vám umožní snáze plánovat a odhadovat časovou náročnost testování. Stačí do platformy naimportovat strukturu testovaného prostředí a hned se dozvíte časový odhad náročnosti kompletního testu.

Penterep oceníte ale hlavně při tvorbě závěrečných zpráv. Konec je časům, kdy jste museli každý nález detailně popisovat včetně popisu rizik a hrozeb, počítat závažnosti, vkládat reference, psát doporučení k nápravě a přikládat přílohy. Tvorba reportu se pro vás stane s platformou Penterep zábavou. Závěrečnou zprávu totiž získáte jediným kliknutím z informací, které během testování vložili testeři a z informací, které jsou součástí rozsáhlé znalostní báze platformy Penterep.

Díky platformě Penterep dáte řád samotnému testování, budete mít přehled a pořádek ve svých projetkech, ale hlavně budete maximálně efektivní a díky tomu ušetříte mnoho času a peněz.

Pokud jste penetrační tester, nebo společnost, která se bezpečnostním testům věnuje, je odpověď na tuto otázku nasnadě. Ano, platforma Penterep plně vyhoví všem vašim požadavkům. Penterep byl vyvíjen s ohledem právě na vás.

Platformu Penterep využijete ale i tehdy, pokud jste vývojáři (webových a mobilních aplikací), správci sítí, nebo provozovatelé libovolných IT systémů. Pokud to s bezpečností myslíte opravdu vážně, měli byste bezpečnost testovat, abyste předešli případné útočníky, kteří by mohli slabin vašich aplikací zneužít a způsobit vám tak nemalé škody.

Testování se ovšem netýká pouze bezpečnosti a segmentu IT. Pomocí nástroje Penterep můžete otestovat prakticky cokoliv. Pokud nás oslovíte, jsme schopni vám vytvořit kontrolní seznamy, které budou šité na míru přesně vašim potřebám.

Většina dostupných nástrojů pro penetrační testování (vulnerability scannerů) se rozhodla jít cestou automatizovaného testování. Tento typ testování je sice velice rychlý, ale současně i nespolehlivý a není pomocí něj možné odhalit všechny zranitelnosti. Například zranitelnosti u kterých se dopady hrozby vyskytují na jiném místě než vstup, chyby v autorizaci nebo v obchodní logice není pomocí těchto nástrojů možné najít buďto vůbec, nebo jen s velkými obtížemi.

Automatické testování je tedy nutné doplňovat manuálním testováním, během kterého se překontrolují ty součásti, které automatický test nebyl schopen ověřit. Zde ovšem vyvstává otázka, které testy automatický scanner provedl, a které bychom měly provést manuálně.

My jsme se proto rozhodli jít jinou cestou než ostatní a podpořit testery právě během manuálního testování. Dali jsme si za cíl práci testerům v této oblasti co nejvíce usnadnit a zefektivnit.

To ovšem neznamená, že bychom automatické nástroje nějak zavrhovali. Svou nezastupitelnou roli při testování určitě mají. Proto jsme se rozhodli i pro možnost napojení nejrůznějších externích nástrojů. Jakýkoliv nástroj, který bude schopen využívat naše API, je možné zavolat přímo z prostředí platformy Penterep. Výsledky těchto externích nástrojů jsou následně automaticky odeslány a zaevidovány v platformě. Naše vlastní skripty pro automatizované testování jsou k dispozici pod názvem PenterepTools.

Vzhledem k tomu, že plně automatizovaný bezpečnostní test, který by byl skutečně kompletní, není podle nás možné provést, není tato možnost prostřednictvím platformy Penterep možná. Penterep ovšem umožňuje naplánovat sadu automatických testů, jejichž výsledky se v prostředí platformy Penterep automaticky zaevidují a testy, které byly provedeny se v kontrolních seznamech označí. Tester pak již manuálně provede pouze ty testy, které nebyly provedeny automatizovanými nástroji. Platforma Penterep tedy primárně umožňuje co nejefektivnějším způsobem propojit automatizované testování s manuálním, které se vzájemně doplňují.

Ano, platforma Penterep poskytuje API, pomocí kterého je možné volat naše skripty pro automatizované testování - PenterepTools, nebo libovolné nástroje a skripty třetích stran, pro které bude vytvořen wrapper komunikující skrz API s platformou.

Jednotlivé automatizované testy je následně možné spouštět přímo z prostření platformy Penterep u jednotlivých testovacích případů. Prostřednictvím přehledného plánovače testů je také možné spravovat frontu naplánovaných úloh.

Externí nástroje, například PenterepTools následně běží na počítači testera, nebo na libovolném jiném zařízení (například na pro tyto účely vyhrazeném serveru).

Pokud se chcete účastnit práce na projektech, které jsou spravovány jiným majitelem licence k platformě Penterep, musíte se nejprve zaregistrovat. Majitel licence vás následně bude schopen v sytému dohledat a bude schopen vám poslat pozvánku k účasti na některém z jeho projektů.

Bez registrace není možné se práce na projektech spravovaných nástrojem Penterep účastnit.

Ano, licence typu Team a vyšší vám umožňují spolupracovat na jednotlivých projektech v týmu. Součástí týmu mohou být nejen testeři, ale i manažeři, vývojáři, správci IT, nebo zástupci vašich klientů. Každý člen týmu má přitom svou roli a přístup pouze k těm funkcím, které jsou pro danou roli definovány.

Manažer může například sledovat průběh testování, vytvářet různé statistiky o testech a pracovnících, zatímco testeři vkládají do projektu nová data a výsledky testování. Vývojáři nebo správci IT mohou komentovat jednotlivé nálezy a evidovat nasazené opravy.

Týmová spolupráce patří mezi hlavní přednosti platformy Penterep.

Ano, u licencí Freelancer a vyšších je možné upravit nejen grafický vzhled závěrečných zpráv tak, aby tyto korespondovaly s grafickým manuálem vaší společnosti, ale díky přizpůsobitelným šablonám můžete upravit i samotné rozvržení a obsah těchto reportů.

Provoz Penterep serveru na vlastním hardwaru a ve vlastní síti je možný pouze u licence Enterprise. Server dodáváme ve formě virtuálního stroje, který je možné si nasadit ve vlastním prostředí. Provozem vlastního serveru získáváte plnou kontrolu nad přístupy k serveru a nad bezpečností uložených dat.

Licencování platformy Penterep

Registrací na těchto webových stránkách získáváte automaticky zcela zdarma licenci typu Free, která poskytuje základní funkcionalitu platformy a umožní vám tak získat o platformě jasnou představu.

Po přihlášení ke svému účtu budete mít k dispozici také možnost povýšit si on-line svou licenci na některou z vyšších verzí (Single nebo Team) nebo si pořídit některý z dostupných modulů. V případě zájmu o verzi Enterprise kontaktujte prosím naše obchodní oddělení prostřednictvím e-mailu sales@penterep.com.

Licence k platformě Penterep mají platnost jeden rok od zakoupení. Po té je nutné licenci obnovit. U propadlých licencí budete mít dočasně přístup ke svým datům již jen v režimu „pro čtení“. Pro opětovné získání plného přístupu bude nutné si licenci prodloužit.

Licence k jednotlivým modulům není časově nijak omezena. Jednou zakoupené moduly tak můžete používat kdykoliv, pokud máte aktivní hlavní licenci k platformě Penterep. Moduly je nutné si zakoupit pro odpovídající počet uživatelů, kteří budou s daným modulem pracovat.

Ano, pokud některý z uživatelů konkrétní modul již nevyužívá, můžete mu tento modul odebrat a přiřadit jej k jinému uživateli. V případě, že budete mít nedostatek volných licencí k modulům a nebudete tak mít možnost přiřadit modul dalším uživatelům, můžete si kdykoliv dokoupit další licence požadovaných modulů.

Ano, jednotlivé moduly průběžně aktualizujeme, ale současně pracujeme i na nových verzích modulů, které obsahují větší změny. Běžné aktualizace modulů jsou vám poskytovány zdarma. V případě vydání zcela nové verze modulu, je ovšem nutné si k této nové verzi pořídit nové licence. Můžete ale zůstat u aktuálně používané verze, kterou můžete bez omezení i nadále používat.

Hlavní licenci (Free, Single nebo Team) můžete kdykoliv povýšit na vyšší verzi licence. V případě upgradu dochází k prodloužení platnosti licence o jeden rok od zakoupení nové verze licence. Pokud je vaše stávající licence stále platná, bude vám při upgradu odečtena částka za zbývající dny, které jste v původní licenci nevyužili.

Pokud jste měli nakoupeny také nějaké moduly, tyto moduly vám zůstávají a můžete je i nadále využívat s novou verzí hlavní licence.

Downgrade licence není bohužel z technických důvodů možný. Jakmile jednou provedete upgrade na vyšší verzi licence, nebudete již mít v budoucnu možnost tuto verzi ponížit.

Naše obchodní podmínky vylučují možnost přenosu licence k platformě Penterep nebo jednotlivým modulům na třetí stranu.

Moduly – kontrolní seznamy

Samozřejmě. Stane-li se, že vám v našich kontrolních seznamech budou chybět nějaké testovací případy, popisy zranitelností nebo útoků, stačí, když nám o tom dáte vědět a my uděláme vše proto, abychom nové informace do znalostní báze co nejdříve doplnili. Velice nám pomůžete, pokud svůj požadavek současně doplníte konkrétními texty popisující daný test nebo zranitelnost.

Ano, pokud jste držiteli licence typu Enterprise, máte k dispozici přístup do administrace, ve které si můžete sami definovat své vlastní testy, zranitelnosti a kontrolní seznamy. Vlastními silami si tak můžete snadno vytvořit moduly pro testování libovolné oblasti.

Ano, pokud budete potřebovat vytvořit modul s kontrolními seznamy, které budou šité přímo na míru vašim potřebám, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení na e-mailu sales@penterep.com. Spojíme se s vámi a domluvíme se na podrobnostech.

PenterepMail

Zranitelný virtuální server PenterepMail slouží pro výuku počítačové bezpečnosti nebo k demonstraci útoků, které je možné vést proti velkému množství nejrůznějších zranitelností. Virtuální stroj obsahuje velké množství zranitelností použitých technologií, obsahuje několik zranitelných webových aplikací a také jednu zranitelnou mobilní aplikaci pro Android.

Ano, PenterepMail je a vždy bude zcela zdarma. PenterepMail je šířen pod licencí MIT, která vám dává jistou volnost.

Ano, PenterepMail můžete využívat zdarma i pro komerční účely, například pro výuku, nebo nejrůznější demonstrace. Pokud tedy jste lektorem v oblasti IT bezpečnosti, může se PenterepMail stát skvělým pomocíkem, na kterém budete snadno demonstrovat jednotlivé zranitelnosti a odpovídající útoky.

Vzhledem ke skutečnosti, že obsažené webové aplikace běží na neexistujících doménách, obsahují pouze self-signed certifikáty. Při přístupu k aplikacím přes HTTPS bude tedy nutné udělit těmto certifikátům výjimku, aby se pro váš prohlížeč staly důvěryhodnými.

Protože je nasazena celá řada zastaralých technologií, aby bylo možné si snadno otestovat jejich exploitaci, nepodporuje šifrování obsažených webových aplikací TLS ve verzi 1.2 a vyšší, které jsou novými verzemi webových prohlížečů vyžadovány. Pro testování bude proto nutné si v nastavení svého prohlížeče vypnout zákaz použití těchto zastaralých algoritmů. V některé z dalších verzí PenterepMailu dojde k upgradu na novější technologie, které tento problém odstraní.

PenterepTools

PenterepTools je označení námi vyvíjených skriptů sloužících pro testování bezpečnosti. Tyto skripty jsou napsány v jazyce Python a je možné je spouštět buď manuálně z terminálu, nebo přímo z naší platformy Penterep prostřednictvím ptmanageru.

Ano, všechny naše skripty označené PenterepTools máte k dispozici zcela zdarma a to jak pro soukromé, tak i komerční použití. Nástroje spadající pod PenterepTools jsou šířeny pod licencí GNU GPL.

Všechny naše skripty jsou dostupné na webu https://pypi.org/search/?q=pentereptools, odkud je můžete snadno nainstalovat příkazem „pip install <scriptname>“. Skripty jsou optimalizovány pro použití v operačním systému Kali Linux.