Vlastnosti

Seznam hlavních vlastností platformy Penterep, které vám v maximální možné míře usnadní a zefektivní práci

Týmová spolupráce

S platformou Penterep může na realizaci testu současně kooperovat více pentesterů. Každý z nich má přitom vždy aktuální přehled o tom, které testy již byly provedeny, a které na své dokončení teprve čekají. Kromě testerů můžete do týmu přiřazovat také managery, pracovníky zodpovědné za nápravu nebo cílové klienty.

Chci se dozvědět více o možnostech týmové spolupráce

Týmová spolupráce
Komunikace s vývojáři

S platformou Penterep je možné vytvářet pracovní týmy, které se neskládají pouze z pentesterů, ale i z vývojářů, správců sítě, managerů nebo ze zástupců zákazníka. Tito jsou upozorňováni na všechny nové nálezy, které mohou komentovat, nebo mohou reportované chyby rovnou opravovat a vracet pentesterům k retestu.

Chci se dozvědět více o zapojení vývojářů

Komunikace s vývojáři
Vše na jednom místě

S platformou Penterep budete mít vše na jednom místě. Nástroj umožňuje snadné zaevidování nalezených nedostatků, vkládání poznámek nebo ukládání příloh, které se mohou stát součástí závěrečného reportu. Již nebudete potřebovat několik různých nástrojů a v jednotlivých projektech díky tomu budete mít skutečný pořádek.

Chci se dozvědět více o shromažďování dat

Vše na jednom místě
Reporty na jedno kliknutí

S platformou Penterep vytvoříte závěrečnou zprávu jediným kliknutím. Platforma vyhotoví report z penetračního testu zcela automaticky s využitím textů, které jste zadali u jednotlivých nálezů během testování. U každé obsažené zranitelnosti je uvedeno hodnocení závažnosti pomocí zvoleného standardu (například CVSS), je doplněn její podrobný popis, číslo CVE a doporučení k nápravě. K reportu jsou automaticky přikládány také všechny relevantní přílohy.

Chci se dozvědět více o generování reportů

Reporty na jedno kliknutí
Pentest krok za krokem

S nástrojem penterep zvládne realizovat pentest opravdu kdokoliv. Nástroj vás provede jednotlivými checklisty krok za krokem tak, abyste nevynechali žádný důležitý testovací případ. U každého případu máte k dispozici postup, jak daný test realizovat a jaké další kroky máte provést.

Chci se dozvědět více o tom, jak mě platforma povede

Pentest krok za krokem
Přizpůsobitelný vzhled reportů

S platformou Penterep můžete snadno editovat šablony závěrečných zpráv. Snadno tak vytvoříte reporty, které budou obsahovat přesně ty informace, které považujete za důležité, a které budou graficky korespondovat s grafickým manuálem vaší společnosti.

Chci se dozvědět více o přizpůsobení šablon reportů

Přizpůsobitelný vzhled reportů
Projekty pod kontrolou

S platformou Penterep máte okamžitý přehled o realizaci jednotlivých pentestů. V reálném čase můžete sledovat jejich progress a plnění termínů. K dispozici máte také nejrůznější statistiky s přehledem nálezů a jejich závažností.

Chci se dozvědět více o správě projektů

Projekty pod kontrolou
Pracovníci pod kontrolou

S platformou Penterep můžete velice snadno sledovat výkonnost jednotlivých pracovníků. Platforma vám poskytne statistiky s počty testovacích případů realizovaných daným pracovníkem nebo s počty jím uskutečněných nálezů.

Chci se dozvědět více o kontrole pracovníků

Pracovníci pod kontrolou
Bohatá nabídka kontrolních seznamů

S platformou Penterep můžete snadno otestovat síťovou infrastrukturu, aplikační servery, síťové služby, webové nebo mobilní aplikce, SEO a jiné oblasti. Checklisty jsou plně interaktivní a korespondují se známými standardy, jako OWASP ASVS, OWASP MASVS, NIST, apd. Na vaše přání vám můžeme připravit i checklisty na míru, se kterými budete schopni otestovat, cokoliv si usmyslíte.

Chci se dozvědět více o nabídce kontrolních seznamů

Bohatá nabídka kontrolních seznamů
Vytvořte si své vlastní moduly

Námi dodávané moduly si můžete přizpůsobit svým potřebám, nebo si můžete snadno vytvořit své vlastní, zcela nové moduly. Můžete si tak sami seskládat kontrolní seznamy, s nimiž otestuje například interní procesy ve vaší společnosti, nebo libovolné výrobky, které opouští vaše výrobní linky.

Chci se dozvědět více o tvorbě vlastních modulů

Vytvořte si své vlastní moduly
Spojení toho nejlepšího

Jednou z hlavních výhod platformy Penterep je propojení automatizovaných testů s manuálním testováním. Díky tomu bude vaše práce maximálně efektivní, bude odvedena mnohem kvalitněji a dokonce i levněji. V případě automatizovaného testování by testy byly provedeny sice rychle a levně, ale bohužel pouze povrchně a nedošlo by k odhalení všech zranitelností. V případě manuálního testování by byly testy naopak zdlouhavé a drahé, přičemž by velmi záleželo na zkušenostech testera, nakolik budou úplné. Naše platforma slučuje to nejlepší z obou typů testování.

Chci se dozvědět více o tomto propojení

Spojení toho nejlepšího
Práce a vzdělávání v jednom

Díky podrobným kontrolním seznamům a detailním návodům na realizaci jednotlivých testů se méně zkušení pracovníci během své práce současně vzdělávají. Snadno tak do testování zapojíte i začínající, méně zkušené testery, kteří budou schopni realizovat testy bez dohledu zkušených pracovníků. Po dokončení několika projektů budou tito pracovníci schopni profesionálního testování bez nutnosti nahlížení do návodů. Platforma tak dokáže ušetřit nemalé prostředky, které by jinak bylo nutné investovat do vzdělávání pracovníků.

Chci se dozvědět více o vzdělávání pracovníku

Práce a vzdělávání v jednom
Finanční úspora na správném místě

S platformou Penterep můžete úspěšně šetřit své peníze. S jejím využitím totiž budete maximálně efektivní, budete schopni zaměstnávat i méně zkušené, začínající testery, kteří při práci nebudou potřebovat dohled zkušenějších pracovníků. Vzhledem k tomu, že Penterep pracovníky během práce současně vzdělává, ušetříte i na vzdělávacích seminářích. Získáte přehled o výkonu jednotlivých pracovníků a mnoho různých nástrojů nahradíte jedním jediným.

Chci se dozvědět, jak mohu s platformou Penterep ušetřit

Finanční úspora na správném místě
Rychlé odhady pracnosti

S platformou Penterep snadno a rychle odhadnete časovou náročnost nových projektů. Po vzevrubném naskenování cílového prostředí vám nástroj předloží informaci o odhadovaném počtu testů, které bude nutné realizovat manuálně a o času, který bude pro realizaci testů potřeba. Tvorba cenových nabídek a plánování se pro vás stane zábavou.

Chci se dozvědět více o odhadech pracnosti

Rychlé odhady pracnosti
Integrace externích nástrojů

Platformu Penterep snadno propojíte prostřednictvím API s nejrůznějšími externími nástroji. Možnost importů vám umožní načíst do platformy a tím agregovat například data z jiných nástrojů pro skenování bezpečnosti. Můžete si ale rovněž vytvořit vlastní wrappery, pomocí kterých spustíte libovolný program, jehož výstupy se automaticky zaevidují do platformy Penterep.

Chci se dozvědět více o integraci externích nástrojů

Integrace externích nástrojů
Snadná realizace retestů

Ověření nasazených oprav pro vás bude s platformou Penterep hračkou. Pouhou změnou stavu u jednotlivých nálezů je možné přesouvat štafetový kolík mezi testery a vývojáři do té doby, než je problém skutečně odstraněn. Díky uložené historii, poznámkám a diskuzím se retestu snadno chopíte i po delší době, nebo jej s klidným svědomím můžete přenechat jinému pracovníkovi.

Chci se dozvědět více o retestech

Snadná realizace retestů
Rozsáhlá znalostní báze

Bohatá znalostní báze obsahuje nejen samotné kontrolní seznamy a podrobné návody na realizaci jednotlivých testů, ale také důkladně popsané zranitelnosti, včetně jejich dopadů, projevů, závažností, doporučení pro nápravu a referencí na relevantní zdroje informací včetně odkazů do CVE a CWE databází. Znalostní báze obsahuje také popisy útoků, které lze prostřednictvím zranitelností vykonat. Obsažené informace využijete během samotného testování nebo je můžete zahrnout do reportů.

Chci se dozvědět více o obsahu znalostní báze

Rozsáhlá znalostní báze
Jazykové mutace

Platforma Penterep je lokalizována do českého, anglického a německého jazyka. Lokalizované texty najdete nejen v samotném prostředí platformy, ale i v celé naší znalostní bázi obsahující popisy testů, zranitelností a útoků. Díky těmto jazykovým mutacím můžete do týmů zapojit i rozdílně hovořící pracovníky, kteří díky platformě nebudou mít problém vzájemně spolupracovat.

Chci se dozvědět více o jazykových mutacích

Jazykové mutace
Testování v uzavřených sítích

S platformou Penterep nebudete omezeni pouze na testování cílů ve veřejně dostupném internetu. Díky vysoké míře škálovatelnosti, můžete snadno otestovat i interní sítě nebo zařízení, služby a aplikace běžící v těchto uzavřených sítích.

Chci se dozvědět více o testování v uzavřeném prostředí

Testování v uzavřených sítích