Rychlé odhady pracnosti

Odhad rozsahu projektu pro vás nebyl nikdy jednodušší a rychlejší

Rychlé odhady pracnosti

S platformou Penterep snadno a rychle odhadnete časovou náročnost nových projektů. Po vzevrubném naskenování cílového prostředí vám nástroj předloží informaci o odhadovaném počtu testů, které bude nutné realizovat manuálně a o času, který bude pro realizaci testů potřeba. Nástroj vám tak usnadní plánování a tvorbu cenových nabídek, díky čemuž budete schopni ušetřit nejenom svůj čas, ale i finanční prostředky.

Odhady pracnosti je platforma schopná poskytnout díky skutečnosti, že po naskenování prostředí a zjištění jeho rozsahu je na základě kontrolních seznamů předem známo, jaké testy bude u jednotlivých nalezených součástí možné vykonat automatizovaně, a kolik jich bude potřeba provést manuálně. Znalostní báze platformy Penterep dále obsahuje odhad času, který bude tester pro realizaci každého z testů potřebovat.

Zbavte se nudné a neefektivní práce, kterou je s platformou Penterep možné zautomatizovat.

Chci se zaregistrovat a přesvědčit se