Finanční úspora na správném místě

Nevyhazujte peníze za zbytečnosti, buďte efektivní

Finanční úspora na správném místě

S platformou penterep můžete úspěšně šetřit své peníze. Ptáte se, jak je to možné? Přečtěte si nejprve pár slov o tom, jak naše platforma spojuje automatizované testování s manuálním. Dočtete se například, že s naší platformou zvýšíte mnohonásobně efektivitu své práce za současného zvýšení kvality testování. Zjistíte, že díky detailním návodům obsaženým v bohaté znalostní bázi budete schopni zaměstnávat i méně zkušené pracovníky, kteří nebudou potřebovat přílišný dohled ze strany seniorů.

Vzhledem k nedokonalostem plně automatizovaných testů si budete moci dovolit mnoho z těchto drahých nástrojů zcela vypustit. Díky široké nabídce kontrolních seznamů budete schopni postupně zužovat seznam nástrojů až na naprosté minimum. Zjistíte, že platforma Penterep je schopna nahradit také velké množství nástrojů, které používáte pro správu projektů a tiketů, nebo ke komunikaci.

Ušetříte také na vzdělávání pracovníků, neboť tito budou vzděláváni samotnou platformou. I bez nutnosti absolvování drahých kurzů poroste vzdělanost vašich zaměstnanců stejně rychle, jako úspěšně zvládnuté projekty.

Díky manažerským výstupům získáte detailní přehled o výkonnosti a úspěšnosti jednotlivých pracovníků. Budete tak schopni odhalit slabé články a udržíte si tým pracovníků, který bude ve všech směrech efektivní. Finanční úsporu můžete získat také díky automatickým odhadům náročnosti projektů, které vám ušetří mnoho práce spojené s tvorbou cenových nabídek.

Asi největší úsporu ale získáte ušetřením práce, která je spojena s tvorbou reportů. Jedná se o činnost, která mnohdy zabere více času než samotné testování a kterou pomocí naší platformy vyřešíte jediným kliknutím. Díky lokalizaci do českého, německého a anglického jazyka, budete schopni reporty snadno převádět mezi jazykovými mutacemi bez potřeby nákladných služeb překladatelů.

Úspory, které můžete díky platformě Penterep získat by se daly shrnout do následujících bodů

 • Více různých nástrojů je možné nahradit nástrojem Penterep
 • Je možné vypustit některé drahé nástroje pro automatické testování
 • Externí testování je možné nahradit interním týmem
 • Zúžení testovacího týmu
 • Testovat mohou sami vývojáři již během vývoje
 • Rychlejší a snadnější zaškolování nováčků
 • Úspora až 90% nákladů na bezpečnostní školení
 • Možnost zaměstnávat více nováčků na úkor seniorů
 • Úspora až 80% času při manuálním testování
 • Zvýšení kvality testování spojené se zvýšením bezpečnosti
 • Automatické odhady pracnosti projektů
 • Lokalizace reportů do několika jazyků
Chci se zaregistrovat a přesvědčit se