Reporty na jedno kliknutí

Během pár vteřin získáte to, u čeho byste jinak trávili celé hodiny

Reporty na jedno kliknutí

Tvorba závěrečných zpráv patří mezi jednu z na čas nejvíce náročných operací v procesu penetračního testování. Sepsat závěrečnou zprávu mnohdy zabere více času než samotné testování. Platforma Penterep se snaží čas potřebný k vytvoření reportu snížit na naprosté minimum. Dosahuje toho díky rozsáhlé znalostní bázi, která obsahuje nejen samotné kontrolní seznamy, ale také detailní popisy zranitelností doplněné o závažnost, dopady, doporučení pro zmírnění nebo reference na relevantní zdroje informací, jako jsou databáze CVE a CWE.

Tester tak v případě nálezu zranitelnosti pouze vybere odpovídající zranitelnost ze seznamu a nemusí se zdržovat tvorbou samotných textů. Tester sice může texty v případě potřeby upravit tak, aby odpovídaly konkrétní situaci, ale ve většině případů toto nebude nutné. Tester se tak může plně věnovat pouze samotnému testování a nemusí se zdržovat tvorbou textů, dohledáváním referencí a podobnými věcmi. Stejně jednoduché je to i v případě příloh. Jakýkoliv screenshot nebo výpis lze snadno nahrát a přiložit přímo k dané zranitelnosti. Vše je tak uloženo na jednom místě, což usnadňuje práci a umožňuje týmovou spolupráci.

Po skončení práce tester pouze vybere některou ze šablon pro report a závěrečnou zprávu vygeneruje jediným kliknutím, přičemž samotné šablony lze libovolně přizpůsobit potřebám společnosti. Do reportu vstupují texty ze znalostní báze a texty vložené testerem během testování. Součástí výsledného reportu jsou také všechny přílohy nahrané testerem ke konkrétním zranitelnostem. Čas potřebný na vygenerování reportu je tak skutečně minimální, čímž dochází k vysoké efektivitě práce a nemalé finanční úspoře.

Jelikož je znalostní báze vytvořena ve více jazykových mutacích (konkrétně v českém, anglickém a německém jazyce), lze report v případě potřeby vygenerovat v libovolném z těchto jazyků bez nutnosti jej po vygenerování ještě překládat. Platforma Penterep umožňuje generovat i více verzí reportů, přičemž všechny verze zůstávají k dispozici a je možné se k jednotlivým verzím kdykoliv vracet.

Chci se zaregistrovat a přesvědčit se