Týmová spolupráce

Spolupráce v týmu nebyla nikdy jednodušší

Týmová spolupráce

Týmová spolupráce je jednou ze základních vlastností platformy Penterep. Díky její podpoře můžete ke každému projektu přiřadit do různých rolí libovolné množství pracovníků. Pracovní tým se může skládat například z několika penetračních testerů, vývojářů, zákazníka a manažera, který na průběh prací dohlíží.

Penetračním testerům může být k otestování přiřazována konkrétní část testovaného prostření, ale díky platformě Penterep jim nebude činit žádné potíže ani souběžná práce bez předchozího rozdělení úkolů. Vzhledem k tomu, že platforma v reálném čase zobrazuje informaci o tom, které testy již byly vykonány, a které na svou realizaci teprve čekají, mohou testeři také vzájemně kooperovat a testovat společně jednu konkrétní součást bez toho, že by se jejich práce dublovala. Nemůže také dojít k tomu, že by některý test nebyl vůbec proveden. Protože jsou všechny informace, včetně poznámek a příloh ukládány přímo v platformě, mohou být tyto informace rovněž sdíleny, čímž se výrazně zvyšuje efektivita práce.

Ve chvíli, kdy některý z testerů odhalí zranitelnost, může být o této skutečnosti okamžitě informován vývojář, IT pracovník, zákazník nebo jiný pracovník zodpovědný za nápravu, který tak může bezodkladně začít pracovat na nápravě. V případě potřeby může ale také přímo prostřednictvím platformy diskutovat o nálezu s testery. Pokud pracovník zodpovědný za nápravu odstraní nalezenou zranitelnost, může změnit stav nálezu a požádat tím testery o retest.

Manažer, který dohlíží na průběh testování má vždy aktuální informace o stavu projektu. Má přehled o tom, jak velká část projektu již byla dokončena a kolik práce ještě zbývá. Rychlost a rozsah prací může porovnávat s plánem a může řešit případné problémy, aby byl dodržen stanovený rozsah prací a termíny. Mimo to může manažer sledovat výkonnost a úspěšnost jednotlivých testerů, aby byl celý tým maximálně efektivní.

Do týmu můžete přizvat také svého zákazníka pro kterého testy realizujete. Ten tak může být v reálném čase informován o aktuálním stavu a jednotlivých nálezech stejně, jako jiní pracovníci zodpovědní za nápravu. I on se může zapojovat do diskuzí a v případě potřeby může žádat o opakované otestování opravených součástí.

S platformou Penterep se pro vás týmová spolupráce stane zábavou. Díky ní budou mít všichni členové vašeho týmu dokonalý přehled o aktuálním stavu projektu a nebude jim činit potíže se zapojit v jakékoliv jeho fázi.

Chci se zaregistrovat a přesvědčit se