Komunikace s vývojáři

Komunikace mezi testery a pracovníky zodpovědnými za nápravu nebyla nikdy snadnější

Komunikace s vývojáři

Platforma Penterep nabízí v rámci týmové spolupráce možnost koordinovat práci testerů a vývojářů, nebo jiných pracovníků zodpovědných za odstranění nalezených zranitelností. Tito pracovníci mohou být v reálném čase informováni o všech nových nálezech, díky čemuž mohou bezodkladně zahájit práce na nápravě. Po vyřešení problému a nasazení nové verze mohou změnit stav u nálezu a požádat tím testery o opakované otestování.

V případě, že by některý z nálezů nebyl pracovníkům zodpovědným za nápravu dostatečně srozumitelný, mohou tito pracovníci nad nálezem prostřednictvím platformy přímo komunikovat s testery. Mohou jim klást doplňující otázky a diskutovat vhodnost řešení problému. Tato komunikace je vedena prostřednictvím diskuzí přímo u konkrétních nálezů. Lze tak zpětně dohledávat zdůvodnění, na jejichž základě došlo k finálnímu rozhodnutí. Diskuze je dostupná všem členům týmu, díky čemuž lze každý problém rozebrat skutečně důkladně. Skutečnost, že se komunikace odehrává v rámci platformy usnadňuje přehlednost a pomáhá udržovat relevantní historii na jednom místě se všemi ostatními informacemi.

Do týmu můžete přizvat také svého zákazníka pro kterého testy realizujete. Ten se může rovněž zapojovat do diskuzí, čímž odpadne nutnost externí komunikace prostřednictvím telefonu, nebo jiných médií.

Chci se zaregistrovat a přesvědčit se