Bohatá nabídka kontrolních seznamů

S platformou Penterep otestujete skutečně cokoliv

Bohatá nabídka kontrolních seznamů

S platformou Penterep otestujete skutečně cokoliv. Můžete si vybrat jednak ze široké nabídky námi dodávaných kontrolních seznamů, jejichž počet neustále navyšujeme, nebo si můžete vytvořit své vlastní moduly. V nabídce námi dodávaných modulů najdete již nyní, nebo v blízké budoucnosti například moduly na otestování bezpečnosti webových a mobilních aplikací, síťové infrastruktury, Wi-Fi sítí, síťových služeb nebo IoT zařízení. S našimi kontrolními seznamy můžete provést ale i hardering aplikačních serverů a síťových služeb nebo provést sběr dat z otevřených zdrojů (OSINT). S platformou Penterep budete schopni otestovat také interní procesy, GDPR, SEO nebo kvalitu vlastních výrobků. Náš tým je připraven vám připravit kontrolní seznamy na míru vašim potřebám. V případě zájmu stačí kontaktovat naše obchodní oddělení.

Všechny moduly obsahují následující součásti:

 • Definice komponent
 • Kontrolní seznam (checklist)
 • Detailní popis jednotlivých testů (včetně odhadu času potřebného na jejich realizaci)
 • Skripty pro automatizovanou reilzaci testu (u vybraných testů)
 • Detailní popis relevantních zranitelností s
  • popisem dopadů
  • doporučením pro nápravu
  • navrženým hodnocením závažnosti
  • referencemi na relevantní zdroje informací
 • Popis útoků, které lze zneužitím zranitelnosti provést
Chci se zaregistrovat a přesvědčit se