Vytvořte si své vlastní moduly

Platforma Penterep v žádném případě nebude stát v cestě vaší fantazii

Vytvořte si své vlastní moduly

Námi dodávané moduly můžete jednoduše přizpůsobit svým vlastním potřebám. Můžete například libovolně upravovat v nich obsažené texty. Dodané kontrolní seznamy můžete rozšiřovat o konkrétní specifické testovací případy nebo z nich naopak můžete libovolné testy odstranit.

Poměrně snadno si můžete vytvořit i zcela nové moduly obsahující kontrolní seznamy pro nějakou specifickou oblast testování. Vytvořit si můžete například kontrolní seznamy pro testování interních procesů uplatňovaných ve vaší společnosti, seznamy pro kontrolu kvality výrobků, pro plánování akcí nebo pro nábor nových pracovníků.

Platforma Penterep v žádném případě nebude stát v cestě vaší fantazii. Při tvorbě vlastních modulů pouze nadefinujete komponenty, se kterými budete během testování pracovat. Nadefinujete testovací případy a sepíšete návody k jejich realizaci. Testy následně seřadíte do kontrolních seznamů s uvedením podmínek, za jakých má být test proveden. Zbývá již jen nadefinovat seznamy možných zranitelností doplněné o texty a reference a váš nový modul je na světě.

Na závěr si můžete nadefinovat ještě vlastní šablony pro reporting nebo oprávnění ke komponentám pro konkrétní uživatelské role, které využijete při týmové spolupráci. Sami si můžete vytvořit také skripty pro automatizované testování nebo můžete pomocí wrapperů obalit libovolné nástroje, jejichž výstupy budete chtít integrovat.

S platformou Penterep sloučíte jakékoliv testování do jediné aplikace, což vám pomůže ušetřit nemalou část finančních prostředků. Myslete také na to, že své kontrolní seznamy můžete využít i ke vzdělávacím účelům. Vaši pracovníci se díky obsaženým návodům mohou vzdělávat i během práce a to bez neustálého dohledu zkušenější zaměstnanců.

Chci se zaregistrovat a přesvědčit se