Integrace externích nástrojů

Propojte platformu Penterep téměř s čímkoliv

Integrace externích nástrojů

Platformu Penterep snadno propojíte prostřednictvím API s různými externími nástroji, jako jsou Github, Jira, nebo například Burp Suite. Pomocí importů budete schopni do platformy naimportovat také data z jiných nástrojů pro skenování bezpečnosti. Snadno tak na jedno místo agregujete například výstupy z různých automatizovaných skenerů, abyste získaly unifikovaný report odpovídající vašim požadavkům. Jednoduše si můžete vytvořit také wrapper obalující libovolný externí program, který budete schopni spouštět přímo z platformy. Wrapper po spuštění externího nástroje a obdržení jeho výsledků, tyto výsledky rozparsuje a automaticky zaeviduje do platformy Penterep. Budete tak moci mít vše přehledně na jednom místě bez toho, abyste si do poznámek přepisovali výstupy jednotlivých nástrojů.

Platformu Penterep je možné propojit s jednou nebo více instancemi nástroje ptmanager, který je zodpovědný za komunikaci s externími nástroji. Po jeho spárování s platformou a následném spuštění na počítači testera nebo na jiném zařízení v interní síti či v internetu, dojde k navázání websocketu mezi ptmanagerem a platformou. Veškeré spojení s platformou je navazováno vždy pouze ze strany ptmanageru, který díky tomu nemusí být veřejně dostupný. Jakmile si tester v platformě vyžádá spuštění některého skriptu, je tento úkol zařazen do fronty, odkud si jej ptmanager převezme a zavolá spuštění daného nástroje nebo wrapperu. Vrácené výsledky jsou následně ptmanagerem rozparsovány a odeslány zpět platformě, kde jsou zaevidovány.

Možnost propojení platformy s vlastními nástroji oceníte zejména tehdy, pokud si budete přizpůsobovat naše kontrolní seznamy nebo pokud si budete vytvářet své vlastní moduly. Propojením platformy Penterep s externími nástroji získáte maximální možnou míru efektivity, čímž ušetříte nemalé množství času a finančních prostředků.

Chci se zaregistrovat a přesvědčit se