Jazykové mutace

Jsme přesvědčeni o tom, že se spolu domluvíme

Jazykové mutace

Platforma Penterep je lokalizována do českého, anglického a německého jazyka. Lokalizované texty najdete nejen v samotném prostředí platformy, ale i v celé naší znalostní bázi, která obsahuje popisy testů, zranitelností a útoků. Díky těmto jazykovým mutacím můžete do týmů zapojit i rozdílně hovořící pracovníky, kteří díky platformě nebudou mít problém vzájemně spolupracovat. Jeden tester může tedy například testovat a mít přitom prostředí nastavené do anglického jazyka. Tento pracovník bude mít v anglickém jazyce zobrazeny také všechny návody na realizaci testů nebo popisy zranitelností, které během testování odhalí. Jiný tester může s platformou pracovat například v českém jazyce stejně jako pracovník zodpovědný za vygenerování a předání reportu. Závěrečnou zprávu může ovšem tento pracovník vygenerovat zase v jiném, například německém jazyce.

V případě zájmu můžeme platformu a znalostní bázi lokalizovat i do dalších jazyků. V případě potřeby proto neváhejte a kontaktujte nás.

Chci se zaregistrovat a přesvědčit se