Testování s platformou Penterep

Ideální způsob propojující automatizované a manuální testování

Testování s platformou Penterep

Testování s platformou Penterep maximalizuje míru efektivity práce spojením automatizovaného testování s manuálním. Použití platformy minimalizuje množství použitých externích nástrojů, nebo je vhodným způsobem integruje..

Pracovník zahajuje penetrační test s využitím platformy Penterep tím, že založí nový projekt, přiřadí k němu pracovníky s určitými rolemi a vybere kontrolní seznam, který určuje typ testovaného prostředí a standard, na jehož základě mají být testy provedeny.

Tester následně spustí automatizované testování, které samostatně naskenuje testované prostředí a poskytne tak odhad pracnosti projektu. Současně dojde k automatické realizaci těch testovacích případů, které lze provést pomocí automatizovaného testování. Během tohoto testování se využívá propojení platformy Penterep s nástroji PenterepTools. Po té, co skončí automatizovaný test, poskytne platforma přehlednou informaci o tom, které testy byly vykonány a které čekají na manuální realizaci. Úkolem testera je provést manuální testy, jejichž seznam poskytne platforma na základě interaktivních kontrolních seznamů. Tyto seznamy se během práce automaticky přizpůsobují předchozím nálezům a provádí testera na každém jeho kroku. Každý jednotlivý test obsahuje detailní návod, jak lze daný test provést. Díky tomu je možné zapojit do testování i začínající, méně zkušené testery, kteří se tak během práce současně i vzdělávají.

V případě, že tester během práce odhalí zranitelnost, stačí aby ji pouze vybral ze seznamu. Každá zranitelnost je již detailně popsána včetně dopadů a doporučení pro nápravu. Tester se díky tomu může věnovat pouze samotnému testování.

Pokud si tester potřebuje během práce vytvářet poznámky, nebo pořizovat screenshoty, může je ukládat ke konkrétním testům přímo v platformě. Všechny důležité informace jsou tak uloženy přehledně na jenom místě, což zvyšuje přehlednost, efektivitu práce a současně umožňuje týmovou spolupráci.

Díky tomu, že platforma poskytuje přehledné informace o tom, které testy již byly vykonány, a které na svou realizaci teprve čekají, je možné zapojit do testování současně více testerů. Ti tak mohou efektivně spolupracovat bez toho, aby se jejich práce dublovala, nebo aby došlo ke ztrátě přehledu nad tím, které součásti již byly otestovány. Týmová spolupráce umožňuje zapojit do projektů i vývojáře nebo jiné IT pracovníky zodpovědné za odstranění nalezených zranitelností. Ti jsou informováni o každém nálezu a mohou tak neprodleně začít pracovat na nápravě. V případě potřeby mohou tito pracovníci využít pro komunikaci s testery diskuzi, která je v platformě dostupná u každého nálezu.

Do týmu je možné přidat také manažery, kteří mohou sledovat výkonost a úspěšnost jednotlivých pracovníků. Snadno tak lze odhalit problematické pracovníky, jejichž efektivita neodpovídá standardním výsledkům. Manažerský výstup může vypadat například takto.

Po skončení práce stačí již jen vygenerovat závěrečnou zprávu, což je s platformou Penterep otázka jediného kliknutí. Report navíc získáte ve zvoleném jazyce. Není tedy potřeba zprávu nákladně překládat do jiného jazyka, pokud by byla potřeba její jiná jazyková mutace. Jak může vypadat závěrečná zpráva si můžete prohlédnout zde. Veškeré výstupy můžete dle potřeby libovolně přizpůsobit pomocí šablon vlastním potřebám.

S platformou penterep je testování mnohem účinnější, než by tomu bylo u plně automatizovaného testování a současně mnohem efektivnější oproti manuálnímu testování

 

platform.svg

 

Pokud byste rádi zvýšili efektivitu manuálního testování jeho propojením s automatizovanými nástroji, získali lepší přehled nad jednotlivými projekty, zlepšili týmovou spolupráci nebo maximálně zjednodušili tvorbu závěrečných zpráv, zvažte, zda by platforma Penterep nemohla být právě tím řešením, které vám dokáže pomoci. Platforma Penterep oplývá celou řadou skvělých vlastností, které dokáží výrazným způsobem usnadnit a zefektivnit práci nejenom penetračním testerům.

Chci se zaregistrovat a přesvědčit se na vlastní oči