Licence Enterprise

Licence pro náročné umožňující využít všechny funkce platformy Penterep

Licence Enterprise

Tento typ licence ocení převážně větší společnosti, u nichž pracovníci spolupracují ve větších týmech. Licence je vhodná pro společnosti, které realizují penetrační testování pro své klienty, pro vývojové týmy, které by si rády kontrolovaly výsledky své práce svépomocí, nebo pro QA oddělení, které je ve společnosti zodpovědné za testování. Tento typ licence využijí také společnosti s IT oddělením, které si sami spravují síťovou infrastrukturu a provozují nejrůznější IT systémy.

Výhodou této licence je možnost vzájemné spolupráce mezi pracovníky stejných nebo různých profesí. Tým je možné poskládat nejen z testerů, ale i z IT pracovníků, vývojářů, managerů, nebo ze zástupců strany zadavatele testů. Tento typ licence umožňuje komunikovat v reálném čase jednotlivé nálezy, provádět jejich nápravu a realizovat retesty.

Enterprise licence umožňuje pořízení vlastního Penterep serveru, díky kterému budete schopni rozjet celé řešení na vlastním hardwaru. Nad všemi daty a jejich zabezpečením tak budete mít kompletní kontrolu.

S licenci typu Enterprise získáte:

 • Možnost pracovat v týmech složených z neomezeného počtu pracovníků.
 • Managerské výstupy s přehledy o jednotlivých projektech a pracovnících.
 • Možnost komunikovat v rámci týmu nad jednotlivými nálezy.
 • Možnost spolupráce mezi testery a IT pracovníky, nebo vývojáři zodpovědnými za nápravu. Snadné zaevidování nasazené opravy a následné provedení retestů.
 • Možnost mít otevřený neomezený počet projektů.
 • Možnost pracovat i na velice rozsáhlých projektech. Počet uzlů (sítí, zařízení, služeb, webových stránek, formulářů, vstupů, apd.) v jednom projektu je u této licence omezen počtem 500 000.
 • Možnost pořizovat si a využívat všechny nabízené moduly pro testování.
 • Možnost nahrávat na server až 500 GB příloh, které slouží jako osobní poznámky, nebo jako přílohy závěrečných zpráv. Při provozu serveru na vlastním hardwaru není objem příloh nijak omezen.
 • Možnost přizpůsobení šablon (vzhledu) závěrečných zpráv.
 • Součástí licence je již PenterepTools Connector umožňující plánovat automatické testy s automatickým zaevidováním jejich výsledků.
 • Možnost provozu serverové části nástroje Penterep na vlastním hardwaru, díky čemuž budete mít kompletní kontrolu nad všemi uloženými daty a jejich zabezpečením.

Pro nacenění a pořízení Enterprise licence kontaktujte naše obchodní oddělení

Chci tento typ licence