Licence Team

Licence vhodná pro společnosti, které pracují na větších projektech vyžadujících týmovou spolupráci

Licence Team

Tento typ licence ocení převážně menší společnosti, v nichž pracovníci spolupracují v týmech. Licence je vhodná například pro společnosti, které realizují penetrační testování pro své klienty. Její výhody využijí ale také vývojové týmy, které by si rády kontrolovaly výsledky své práce, nebo oddělení kvality, které je ve společnosti zodpovědné za realizaci testů. Tento typ licence je vhodný také pro společnosti s IT oddělením, které si sami spravují síťovou infrastrukturu, nebo provozují nejrůznější IT systémy.

Výhodou této licence je možnost vzájemné spolupráce mezi pracovníky stejných nebo různých profesí. Tým je možné poskládat nejen z testerů, ale také z IT pracovníků, vývojářů, managerů nebo ze zástupců strany zadavatele testů. Tento typ licence umožňuje komunikovat v reálném čase jednotlivé nálezy, provádět jejich nápravu a realizovat retesty.

Součástí této licence jsou také manažerské výstupy, které umožní sledovat efektivitu a úspěšnost jednotlivých pracovníků.

S licenci typu Team získáte:

 • Možnost pracovat v týmech složených z libovolného počtu pracovníků.
 • Managerské výstupy s přehledy o jednotlivých projektech a pracovnících.
 • Možnost komunikovat v rámci týmu nad jednotlivými nálezy.
 • Možnost spolupráce mezi testery a IT pracovníky nebo vývojáři zodpovědnými za nápravu.
 • Snadné zaevidování nasazené opravy a následné provedení retestů.
 • Možnost mít současně aktivních až 100 projektů.
 • Možnost pracovat i na rozsáhlejších projektech, u nichž počet uzlů (sítí, zařízení, služeb, webových stránek, formulářů, vstupů, apd.) nepřesáhne 100 000.
 • Možnost pořizovat si a využívat všechny nabízené moduly.
 • Možnost nahrát na server až 20 GB příloh, které slouží jako osobní poznámky nebo jako přílohy závěrečných zpráv.
 • Možnost přizpůsobení šablon (vzhledu) závěrečných zpráv.
 • Možnost propojení platformy s nástroji pro automatizované testování.

Licence Team má pouze následujícíí omezení:

 • Nemožnost provozovat serverovou část nástroje Penterep na vlastním zařízení nebo ve vlastní síti.
 • Nemožnost upravovat stávající moduly nebo si vytvářet své vlastní.

Licenci Team si můžete pořídit po registraci a následném přihlášení ke svému účtu

Chci tento typ licence