Pro oddělení kvality

Snadná a rychlá kontrola kvality vlastních výrobků a dodávaného materiálu

Pro oddělení kvality

Platformu Penterep ocení mimo jiné pracovníci v oddělení kvality, kteří provádí výstupní kontrolu vlastních výrobků nebo ověřují soulad dodaného materiálu se standardy? Pracovníci mohou s platformou Penterep ověřovat všechny důležité vlastnosti produktů na základě podrobných kontrolních seznamů. Ty mohou obsahovat i detailní návody s informacemi, jak lze daný test realizovat. Díky tomu lze ověřováním kvality pověřit i méně zkušeného pracovníka.

Platforma Penterep Vám dále umožní evidovat jednoduchým způsobem veškeré zjištěné skutečnosti a tyto archivovat na jednom jediném místě včetně příloh, jako jsou fotografie, dokumenty a protokoly. Pracovníci na platformě ocení také snadný způsob vygenerování závěrečné zprávy, nebo možnost komunikace s ostatními pracovníky.

Chci se zaregistrovat a přesvědčit se