Podpora ze strany MVČR

Uspěli ve veřejné soutěži MVČR s názvem "Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC)"

Je nám potěšením informovat vás o našem úspěchu ve veřejné soutěži MVČR s názvem “Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC)”. Do soutěže jsme se přihlásili s projektem “Interaktivní kontrolní seznamy pro efektivní testování kybernetické bezpečnosti, reg. č. VK01030019”, který by měl rozšířit platformu Penterep o možnost testování nových oblastí. V soutěži jsme se umístili na krásném prvním místě a získali jsme tak finanční podporu na výzkum a vývoj modulů pro penetrační testování síťových služeb, protokolů aplikační vrstvy a implementaci bezpečnostní analýzy zdrojového kódu.

V tuto chvíli již začínáme pracovat na tom, abychom vám výše zmíněné moduly mohli představit co nejdříve a v co nejvyšší možné kvalitě. Již nyní se tak můžete těšit na kontrolní seznamy a nástroje, se kterými bude možné otestovat bezpečnost sítí založených na protokolech IPv4 a IPv6 nebo ověřit bezpečnost Wi-Fi sítí a vybraných síťových služeb. Platforma bude zároveň rozšířena o možnost otestovat protokoly aplikační vrstvy, mezi kterými najdete například IMAP, SMTP, POP3, FTP a SSH.

Současně zaměříme své úsilí také na výzkum statické a dynamické bezpečnostní analýzy zdrojového kódu. Připravíme pro vás kontrolní seznamy, nástroje a metodologii pro efektivní hledání zranitelností ve zdrojovém kódu s cílem snížit rizika falešně pozitivních a negativních nálezů.