Penterep na konferenci ISSS 2023

Představení platformy Penterep na konferenci ISSS 2023

Je nám velikou ctí, že díky partnerství se společností ATS-TELCOM PRAHA a.s. můžeme v pondělí 15.května 2023 představit platformu Penterep zástupcům státní správy a samospráv na konferenci ISSS.

Letošní 25. ročník konference ISSS se koná v termínu 15. - 16. května 2023 v Hradci králové a je jako vždy zaměřen na stav a budoucnost eGovernmentu, kybernetickou bezpečnost veřejnoprávních institucí, digitální identitu občana a další témata.

Naše představení platformy Penterep na této konferenci bude zahrnovat porovnání automatizovaného a manuálního testování včetně jejich výhod a nevýhod. Zmíníme současný stav penetračního testování a důvody, proč si myslíme, že je platforma Penterep skvělým řešením pro zvýšení kybernetické bezpečnosti nejenom v České republice.