Pro vývojáře

Nejlepší zranitelnosti jsou vždy ty, které nikdy nevzniknou

Pro vývojáře

Platformu Penterep ocení například vývojáři, kteří s její pomocí budou schopni testovat na profesionální úrovni bezpečnost jimi vyvíjených aplikací. Aplikace je také možné nadefinovat v platformě Penterep již před započetím jejich vývoje. Během implementace se pak lze řídit testy, jimiž musí aplikace úspěšně projít. Vývojáři tak mohou úspěšně předcházet samotnému vzniku zranitelností.

Vývojáři mohou procházet kontrolní seznamy také ihned po vytvoření každé jednotlivé součásti. Díky podrobným návodům na realizaci testů, které jsou součástí znalostní báze platformy Penterep, se vývojáři budou současně i vzdělávat v oblasti bezpečnosti, což dlouhodobě povede ke zvyšování kvality a bezpečnosti vyvíjených aplikací. S platformou Penterep tak budete schopni efektivně ušetřit nejen  na penetračních testech, které byste jinak museli realizovat prostřednictvím externích společností, ale i na samotném vzdělávání pracovníků.

S platformou Penterep si můžete nadefinovat i své vlastní kontrolní seznamy, které můžete využít například pro funkční testování. Platformu Penterep by měl mít k dispozici každý vývojář, který to s bezpečností vyvíjených aplikací myslí skutečně vážně.

Chci se zaregistrovat a přesvědčit se