Pro pracovníky v IT bezpečnosti

Otestujte bezpečnost provozovaných sítí, serverů nebo služeb

Pro pracovníky v IT bezpečnosti

Platforma Penterep je vhodná také pro pracovníky, kteří jsou ve společnosti zodpovědní za IT bezpečnost. Platforma těmto pracovníkům pomůže s realizací penetračních testů síťové infrastruktury, serverů a služeb pomocí detailních kontrolních seznamů doplněných o nástroje pro automatizované skenování bezpečnosti. Díky bohaté znalostní bázi, která obsahuje detailní návody na realizaci jednotlivých testů, zvládne bezpečnost ve společnosti otestovat i méně zkušený pracovník, který se během práce bude v oblasti IT bezpečnosti současně vzdělávat.

Platforma Penterep vám během realizace penetračních testů pomůže s udržením přehledu nad testovaných prostředím, dá vám možnost spolupracovat a komunikovat s kolegy i ve větších týmech nebo sdružovat všechny důležité informace na jednom místě.

Platforma Penterep je vhodná také pro pracovníky, kteří jsou ve společnosti zodpovědní za kontrolu dodržování interních procesů nebo standardů. I tito pracovníci mohou využít široké nabídky kontrolních seznamů k tomu, aby ověřili, zda jsou všechny procesy vykonávány v souladu s platnými standardy. Vytvořit s můžete také své vlastní kontrolní seznamy, které vám umožní otestovat téměř cokoliv.

Pokud aktuálně používáte během testování mnoho různých nástrojů, zvažte, zda by vám sloučení těchto nástrojů pod jedinou platformu neušetřilo čas a peníze. Platforma Penterep vám umožní mnoho z těchto nástrojů úplně nahradit nebo tyto nástroje integrovat a jejich výsledky ukládat přehledně na jediném místě.

Chci se zaregistrovat a přesvědčit se