PenterepMail

Co vše si můžeš vyzkoušet

Při použití PenterepMailu si můžeš v praxi vyzkoušet stovky nejrůznějších útoků. K dispozici ti jsou zranitelné technologie nasazené na serveru, zranitelné webové aplikace umožňující útoky proti uživatelům a útoky proti serveru případně můžeš zneužívat zranitelností mobilní aplikace pro Android.

Zranitelné technologie

 • OS
 • SSH
 • FTP
 • POP3
 • IMPAP
 • SMTP
 • HTTP
 • SSL
 • Mysql
 • Adminer
 • Phpmyadmin
 • Apache
 • Nginx
 • Lighttpd
 • Webmin
 • VNC
 • Samba
 • Sendmail

Zranitelnosti mobilní aplikace

 • Data storage
 • Communications
 • Data providers
 • Authorization
 • Authentication
 • Activities
 • Broadcasts
 • Intents
 • API

Webové útoky na uživatele

 • Form and Parameter Manipulation
  • Hidden Fields Modification
  • Parameters Tampering
  • Insufficient Input Data Validation
 • Authentication
  • User Enumeration
  • Horizontal Guessing
  • Vertical Guessing
  • Form Based Authentication
  • HTTP-Basic Authentication
  • Post & Back Attack
  • Authentication Bypass via Cookie Value
 • Authorization
  • Insufficient Authorization
  • Forced Browsing
  • Authorization Bypass via Cookie Value
 • Session Management
  • Session Stealing
  • Session Fixation
  • Session Donation
  • Session Prediction
  • Session Token in URL
  • Cross-Subdomain Cooking
  • Insufficient logout
  • Insufficient Session Expiration
  • SessionID Cookie Name Fingerprinting
  • Missing HttpOnly Cookie Attribute
  • Missing Secure Cookie Attribute
  • Cross-Site Tracing
  • Reflected HTTP Header Value
 • Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 • Clickjacking
 • Path Relative StyleSheet Import (PRSSI)
 • Javascript Hijacking
 • Open Redirect
 • HTTP Parameter Pollution
 • HTTP Response Splitting (CRLF injection)
 • HTTP Response Smuddling
 • Sensitive Data in Browser Cache
 • Sensitive Data in Cookie
 • Sensitive Data in Local Storage
 • Cache poisoning
 • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Stored XSS
   • via Showing text
   • via Tag Attribute
   • via File Content
   • via File Name
   • via Javascript Wrapper
   • via Data Wrapper
   • via Missing Content-Type
   • via Missing Charset
  • Reflected XSS
   • via Showing text
   • via Tag Attribute
   • via URL address
   • via Referer Header
   • via User-Agent Header
   • via Host Header
   • via X-Forwarded-For Header
   • via JSON
   • via XML Parser
   • via Flash Banner
  • Dom-Based XSS
   • via Form Input
   • via URL address
  • Blind Stored XSS
  • Cross-Site Messaging (XSM)
 • User DoS
 • Cookie injection
 • Cross domain data hijacking
 • Reflected File Download
 • CSV injection
 • Cross-Site WebSockets
 • WebSockets Manipulating

Webové útoky na server

 • Missing Authorization
 • Insufficient Authorization
 • Technology Fingerprinting
  • HTTP Response Header
  • Banner Grabbing
  • Default cookie naming
 • Server Misconfiguration
  • Admin Interface Availability
  • Default Credentials
 • SQL Injection
  • Union-Based SQL injection
  • Boolean-Based SQL injection
  • Time-Based SQL injection
  • Error-Based SQL injection
  • DNS Exfiltration
  • Local File Disclosure via SQL injection
  • Remote Code Execution via SQL injection
  • Charset Mixing
  • SQL injection via Binary Hash
  • Stacked SQL injection
  • Stored / Second-order SQL injection
  • Multibyte SQL injection
  • Local File Disclosure via SQL injection
  • Command execute via SQL injection
 • SQL Truncation
 • LDAP injection
 • XPATH injection
 • SOAP injection
 • XML injection
 • Host Header Injection
 • Code Injection
 • Command Injection
 • Full Path Disclosure
 • Local File Disclosure
 • Local File Inclusion
 • Remote File Inclusion
 • SSI Injection
 • CGI Injection
 • PHP Object Injection (unserialize)
 • Function Injection
 • XML External Exntity
  • Denial of Services (XXE)
  • Local File Disclosure via XXE
  • Remote Code Execution via XXE
 • SSL vulnerabilities
  • HeartBleed
  • Poodle
  • Beast
 • Captcha cracking
 • HTTP Verb Tampering
 • Redirect Data Leak
 • User enumeration
 • Stored phpinfo
 • Backup files
 • GIT, SVN repository
 • Apache multiviews files enumeration
 • Directory Listing
 • Local Session Poisoning
 • Session Values Injection
 • Server-Side Request Forgery (SSRF)
 • Unautorized Direct Access
 • ShellShock
 • Unsecured Upload
 • Unsecured Download
 • Using Components with Known Vulnerabilities
  • phpMyAdmin
  • PHPMailer
  • Adminer
  • Mpdf
  • Simple PHP Captcha
  • ...

... a mnoho dalších ...